Zdjęcia planszy i zestawu kostek:akostki

Sprawdzenie czy maziakowanie nie psuje planszy:

b c